Nếu bạn có thắc mắc? Hãy gửi câu hỏi cho AMP.

Câu hỏi của bạn sẽ được các bạn tư vấn viên trả lời cụ thể. Chân thành cảm ơn!
Hiện tại Chính phủ Australia cho phép người nước ngoài đầu tư vào thị trường địa ốc Australia một cách hoàn toàn hợp pháp. Bất Động Sản (BĐS) tại Úc sẽ được đứng tên chủ quyền bời nhà đầu tư tại Việt Nam mà không cần phải sở hữu bất kỳ loại visa nào của Úc. Văn phòng IFIG VN sẽ làm việc chặt chẽ với bộ phận pháp lý từ Trụ sở IFIG Melbourme và các công ty Luật Sang nhượng từ Úc (Conveyancer) để đảm bảo và cam kết quyền sở hữu hợp pháp 100% cho nhà đầu tư tại Úc, đồng thời được bảo vệ mọi quyền lợi hợp pháp về sở hữu BĐS (mua bán, cải tạo, cho thuê, ...) tương tự như công dân Úc, chiếu theo bộ luật của chính phủ Úc.
Hiện tại Chính phủ Australia cho phép người nước ngoài đầu tư vào thị trường địa ốc Australia một cách hoàn toàn hợp pháp. Bất Động Sản (BĐS) tại Úc sẽ được đứng tên chủ quyền bời nhà đầu tư tại Việt Nam mà không cần phải sở hữu bất kỳ loại visa nào của Úc. Văn phòng IFIG VN sẽ làm việc chặt chẽ với bộ phận pháp lý từ Trụ sở IFIG Melbourme và các công ty Luật Sang nhượng từ Úc (Conveyancer) để đảm bảo và cam kết quyền sở hữu hợp pháp 100% cho nhà đầu tư tại Úc, đồng thời được bảo vệ mọi quyền lợi hợp pháp về sở hữu BĐS (mua bán, cải tạo, cho thuê, ...) tương tự như công dân Úc, chiếu theo bộ luật của chính phủ Úc.