SỨ MỆNH

Xây dựng mô hình quản trị tiên tiến và hiệu quả, đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, gia tăng giá trị cho cổ đông và đối tác. Chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhân sự và cơ cấu tổ chức hoạt động, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, khuyến khích sự nỗ lực phấn đấu, đóng góp và gắn bó lâu dài với công ty. “Kết Nối” giữa doanh nghiệp và nhà đầu tư để cùng nhau đi tới “Thành Công”.

  • Đối với khách hàng: Với kiến thức chuyên sâu về luật pháp và các lĩnh vực xã hội khác nhau, chúng tôi luôn nhận được sự tin cậy của khách hàng về cung cấp dịch vụ tư vấn một cách hiệu quả nhất.
  • Đối với cán bộ nhân viên: Với phương châm “Coi con người là nhân tố trung tâm để quyết định thành công, phồn thịnh và phát triển bền vững”, vì vậy Ban lãnh đạo Công ty luôn quan tâm đến đời sống và năng lực chuyên môn của từng nhân viên công ty. Tạo nên một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp trong các lĩnh vực liên quan.

  • Đối với cổ đông: Lấy phương châm “tối ưu hóa tài chính” cho từng cổ đông công ty làm “kim chỉ nam” cho chiến lược phát triển kinh doanh.

  • Đối với cộng đồng: Góp phần tạo sự gắn kết chặt chẽ trong hợp tác song phương và đa phương giữa hai quốc gia. “Nâng tầm cuộc sống” cho cộng đồng người Việt, hướng đến tầm vóc của một cường quốc trên thế giới.

 

TẦM NHÌN

Chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhân sự và cơ cấu tổ chức hoạt động, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, khuyến khích sự nỗ lực phấn đấu, đóng góp và gắn bó lâu dài với công ty. “Kết Nối” giữa doanh nghiệp và nhà đầu tư để cùng nhau đi tới “Thành Công”.

  • Tạo môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và hiệu quả nhất cho đội ngũ nhân viên tại công ty.
  • Tạo điều kiện cho nhân viên chủ động phát huy tối đa năng lực và khả năng sáng tạo trong công việc. 

  • Phát triển và giữ vững uy tín hàng đầu về tư vấn đầu tư và di trú.

  • Mang đến những dịch vụ hài lòng nhất cho khách hàng cũng như củng cố quyền lợi cho cổ đông.

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

T     –    Transparent     –   MINH BẠCH

R     –       Respect       –   TÔN TRỌNG

U     –  Understanding  –   THẤU HIỂU

S     –        Secure        –      AN TOÀN

T     –        Trustful        –       TIN CẬY

Giá trị “TRUST” của AMP được đo lường bằng sự “THÀNH CÔNG” và sự “TIN TƯỞNG” của Quý khách hàng.

Uy tín là tài sản quan trọng nhất của Công ty. Đạo đức nghề nghiệp là phẩm chất quan trọng nhất của nhân viên.